Balanserad tillvaro hos bemanningsföretag som sjuksköterska

Anledningarna till att sjuksyrror väljer att jobba för bemanningsföretag som sjuksköterska varierar såklart från fall till fall. Det finns många olika skäl till att många sjuksköterskor i vårt avlånga land väljer att göra just detta karriärval. Samtidigt kan de olika anledningarna ofta kokas ner till blott ett fåtal sådana som i högst utsträckning bidrar till bytet av karriär. Till dessa hör att detta karriärval:

  • låter dig fokusera mer på att ta hand om dina patienter
  • ger dig bättre betalt än vad du får när du jobbar för landstinget
  • håller dig sysselsatt med ett varierat utbud av uppdrag för olika uppdragsgivare.

Den kanske viktigaste anledningen är dock den flexibilitet och balans som vi beskriver mer ingående nedan!

Jobba för bemanningsföretag som sjuksköterska – få en bättre balans

Många väljer att jobba för ett bemanningsföretag som sjuksköterska i syfte att få bättre betalt för sitt jobb. Att den högre lönen som bemanningssjuksköterska lockar många är förstås inget anmärkningsvärt och knappast något förvånande. Men möjligheten att tjäna lite mer pengar gör tyvärr också att vissa väljer att tumma lite grann på sin livskvalitet. Detta genom att ta på sig fler pass och jobba extra många timmar för att kunna tjäna mer varje månad.

Du kanske själv känner igen dig själv i beskrivningen att du förvisso fortfarande bor hemma i din bostad men i princip bara sover när du är hemma. Du är inte längre en lika stor del av din familj som du tidigare har varit och som du förmodligen önskar att du skulle vara. Jobbet kommer först och allt annat får stå åt sidan och stå på vänt. Detta är knappast en särskilt hållbar tillvaro, allra minst när du jobbar inom något så stressigt som vården!

Och en av de stora anledningarna att göra detta karriärval är snarare möjligheten att skapa en lite mer balanserad tillvaro. Faktum är att du har möjlighet att skapa den alldeles perfekta balansen mellan arbete och fritid genom att jobba som en konsult för ett bemanningsföretag. Detta då du har en större flexibilitet och i högre utsträckning kan påverka när och hur mycket du ska arbeta. Detta är såklart någonting du ska ta fasta på och dra nytta av!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *